מקצוע מידע על מקצוע : ניהול תגמולים - 098767

098767 - ניהול תגמולים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098719 ניהול משאבי אנוש   (   מקצועות קדם
) 098762 ניהול משאבי אנוש ו -    
 
  098661 אסטרטגית תגמולים בארגון       מקצועות מכילים


ניהול מערכת תגמולים בארגונים מודרניים. נושאי הקורס:
1. ניתוח המצב הנוכחי בקבלת החלטות ותגמולים.
2. ניתוח היישומים של החידושים התיאורטיים והמחקריים בתגמולים.
3. הבנת הפיתוח של אסטרטגית תגמולים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1996 irwin milkovich and newman compensation
1995 milkovich assoc milkovich, newman and milkovich compensation-student case manual

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:29:25