מקצוע מידע על מקצוע : מאקרו - כלכלה למנהלים - 098751

098751 - מאקרו - כלכלה למנהלים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  096501 כלכלה למהנדסי מערכות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הערה : קורס זה ינתן במסגרת סמסטרים מקוצרים שהיקפם חצי מזמן הסמסטר הרגיל. לוח הזמנים של הסמסטרים המקוצרים יפורסם בנפרד.

חשבונאות לאומית, דו"ח מקורות ושימושים, קיינס והמכפיל, מודל is-lm, תורת הכמות של הכסף, כלכלת היצע, ציפיות רציונליות, מאזן תשלומים, שערי חליפין חיזוי מאקרו-כלכלי והמחזור העסקי, הכלכלה העולמית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 harvard s. maital .what in the world is going on tracking global markets

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:43:48