מקצוע מידע על מקצוע : כלכלה התנהגותית ואתיקה - 098748

098748 - כלכלה התנהגותית ואתיקה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

כלכלה התנהגותית היא הניסיון לבחון הנחות כלכליות תיאורטיות ע"י ביצוע ניסויים בהן נחקרת התנהגות של אנשים בפועל. החלק הראשון יעסוק בממצאים מתחום הכלכלה ההתנהגותית הכוללים הטיות בשיפוט וקבלת החלטות. החלק השני יוקדש לחקר התנהגויות שאינן אתיות בראי הגישה של תחום הכלכלה ההתנהגותית הכוללים הטיות בשיפוט וקבלת החלטות.החלק השני יוקדש לחקר התנהגויות שאינן אתיות בראי הגישה של תחום הכלכלה ההתנהגותית.

תוצאות למידה
הסטודנט יהיה מסוגל:א. לזהות הטיות רווחות בשיפוט וקבלת החלטות ב. להבין מתי (תחת אילו תנאים) מתרחשות הטיות בשיפוט וקבלת החלטות כמו גם התנהגויות שאינן אתיות. ג. להכיר התערבויות שיכולות להקטין את ההטיות כמו גם התערבויות למיגור התנהגויות שאינן אתיות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2008 מטר דן אריאלי לא רציונלי ולא במקרה : הכוחות הסמויים שמעצבים את ההחלטות שלנו

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 17:54:13