מקצוע מידע על מקצוע : שיטות סטטיסטיות לחיזוי עיסקי - 098742

098742 - שיטות סטטיסטיות לחיזוי עיסקי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  094423 מבוא לסטטיסטיקה       מקצועות קדם
  098740 סטטיסטיקה למנהלים     או


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

שיטות החלקה על ידי ממוצעים נעים, פירוק סדרה ואמידת מרכיביה, שיטת החיזוי של holt winters, מודלים של arima, חיזוי המבוסס על מודלים של arima, שימוש במשתנים אקסוגניים וחיזוי על בסיס מודל הרגרסיה המותאם.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 wiley s. markidakis, s.c. wheelwright and s. markidakis, s.c. wheelwright and .forecasting: methods and applications, 3rd ed

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:12:34