מקצוע מידע על מקצוע : סטטיסטיקה ושיטות כמותיות - 098739

098739 - סטטיסטיקה ושיטות כמותיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

העקרונות הבסיסיים של שיטות סטטיסטיות וכמותיות ויישומן בקבלת החלטות ניהוליות:
1. סטטיסטיקה תיאורית, הסקות סטטיסטיות, ניתוחי שונות וניתוחי רגרסיה.
2. שיטות אופטמיזציה.
3. קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות.
4. סימולציה דיגיטלית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2007 prentice hall d.f. groebner , p.w. shannon, p.c. fry d.f. groebner , p.w. shannon, p.c. fry business statistics, 7th edition
2001 prentice-hall j.h. moore and l.r. weatherform decision modeling with microsoft excel

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:01:34