מקצוע מידע על מקצוע : אסטרטגית התאגיד - 098736

098736 - אסטרטגית התאגיד
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098737 אסטרטגיה תחרותית       מקצועות קדם
  098782 אסטרטגיה תחרותית     או
 
  098729 אסטרטגית התאגיד       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


פיתוח ויישום אסטרטגיות לחברות רב עיסקיות מנקודת מבט של ההנהלה הכללית. הנושאים: אסטרטגיות של אינטגרציה אנכית, הגוונה, התרחבות בינלאומית, מיזוגים, רכישות ושיתופי פעולה אסטרטגיים. ניתוח אירועים הקשורים לחברות הי טק.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:32:15