מקצוע מידע על מקצוע : ייעוץ ביזמות - מסחור - 098735

098735 - ייעוץ ביזמות - מסחור
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 4     3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098737 אסטרטגיה תחרותית       מקצועות קדם
  098782 אסטרטגיה תחרותית     או
  098801 ייעוץ ביזמות - תוכנית עסקית     או
 
  099775 פרויקט בניהול       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  099776 פרויקט אסטרטגי גלובאלי - שיווק      
 
  099777 פרויקט ביזמות מרעיון להשקעה       מקצועות מכילים


התנסות ואימון בפיתוח ובהצגה של תוכנית עיסקית עבור פטננטים שפותחו בטכניון. הפרויקט מתקיים בשתוף פעולה עם הממציא. במהלך השיעורים תועברנה הרצאות על ידי מומחים מהתעשיה והסטודנטים יציגו את התוכנית למנהלי קרנות הון סיכון.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:18:30