מקצוע מידע על מקצוע : ניהול טכנולוגי - 098717

098717 - ניהול טכנולוגי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2 1     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098782 אסטרטגיה תחרותית       מקצועות קדם


מתכונת לניהול מיזמי היי-טק בדגש על פיתוח ויישום של מודלים העוסקים באינטרקציה בין תחרות, מגמות של שינויים טכנולוגיים ושינויי שוק פיתוח המבנה והיכולות של חברות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2003 megraw hill r. burgelman, c. christensen, r. burgelman, c. christensen, strategic management of technology and innovation

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:45:20