מקצוע מידע על מקצוע : ניהול פרויקטי פיתוח מוצרים חדשים - 098712

098712 - ניהול פרויקטי פיתוח מוצרים חדשים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  098718 ניהול פרוייקטים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

תפישה מערכתית לניהול פרויקטים בארגונים הפועלים במבנה מטריצי באילוצי כח אדם איכותי. הכרת הקשרים בין מובילי-ידע למשימות שונות ובחינתם. חשיפת הסיכונים הנובעים מהיקפי הקצאת מובילי-ידע, לאותן משימות בשלבי התכנון המוקדמים. גמישותם הרבה של הכלים הנלמדים מאפשרת להתאימם לעולמות תוכן שונים ולתרבות הרצויה לחברה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1995 van nostrand reinhold h. kerzner ,project management, a system approach to planning .scheduling and controlling
1995 the north river press publishing corporation ,e. noreen et.al the theory of constraints and its implications for management accounting

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:20:01