מקצוע מידע על מקצוע : ניהול ידע ארגוני - 098708

098708 - ניהול ידע ארגוני
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

בעידן המידע, ההון האינטלקטואלי של הארגון מהווה את המשאב המרכזי להצלחה בעולם עסקים דינמי, תחרותי וגלובלי. סוגיות מרכזיות בבנייה ובניהול הידע הארגוני בהיבטים תיאורטיים ומעשיים, כלים טכנולוגיים של מערכות ניהול ידע.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2008 igi, ny m.d. litras, m. russ, r. maier m.d. litras, m. russ, r. maier knowledge management strategies: a handbook of applied technologies

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:32:59