מקצוע מידע על מקצוע : נושאים בטכנולוגיות בתקשורת למנהלים - 098701

098701 - נושאים בטכנולוגיות בתקשורת למנהלים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הקורס מיועד למשתלמים חסרי רקע טכני בתחום התקשורת ומטרתו לעזור למנהלים להשתלב בתחומי ההי-טק. הקורס יעסוק בהקניית מושגים עדכניים בתחום התקשורת האלקטרונית וסקירת הטכנולוגיות המודרניות מתחום זה. החלק הראשון של הקורס יציג הגדרות, מושגי יסוד ומשפטי יסוד מתורת התקשורת וכן אפליקציות אופייניות בתחומי קידוד המקור (דחיסה עם וללא עיוות). החלק השני של הקורס יציג אפליקציות אופייניות בתחומי קידוד הערוץ (קיבול ותיקון שגיאות).
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1994 cambridge university press wade graham signal coding and processing
  1979 mcgraw hill, new-york .viterbi a.j. and omura j.k principles of digital communication and coding

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:33:55