מקצוע מידע על מקצוע : מטה קוגניציה - 098694

098694 - מטה קוגניציה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  096694 מטה קוגניציה       מקצועות זהים


הקורס עוסק באופן בו אנשים מעריכים את רמת הידיעות שלהם כאשר הם עוסקים בלמידה, פתרון בעיות ומענה על שאלות וכיצד לאור הערכה זו הם משקיעים זמן חשיבה, נמנעים מהשקעת זמן כאשר לא צפויה תועלת מכך, פונים לעזרה וכדומה. בנוסף לכך, ידונו השלכות מעשיות ויישומים הנובעים מהמחקר התיאורטי בתחום.




ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2009 sage publication, inc dunlosky, j. and metcalfe, j. metacognition

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:34:41