מקצוע מידע על מקצוע : ייעוץ ואבחון ארגוני - 098662

098662 - ייעוץ ואבחון ארגוני
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

אבחון ארגוני כולל וממוקד ומשוב. הנושאים: מהות היעוץ הארגוני, הגדרת הלקוח, החוזה בין הגופים השונים. סוגי התערבויות והשפעתן, תופעת ההתנגדות לשינוי, הקושי בהמשכיות, דילמות אתיות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2003 west publishing company g.t. cummings and g. whorley g.t. cummings and g. whorley organizational development and change
2000 צ'ריקובר עמיר לוי ניהול שינוי ארגוני:גישות,שיטות ותהליכים

נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 09:18:22