מקצוע מידע על מקצוע : תהליכים דמוגרפיים של שוקי העבודה הפנימיים בארגונים - 098658

098658 - תהליכים דמוגרפיים של שוקי העבודה הפנימיים בארגונים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  098760 התנהגות אירגונית       מקצועות קדם


מטרת הקורס לחקור היבטים שונים בתהליכים דמוגרפיים הקשורים לתחלופת עובדים בשוק המקומי הפנימי בארגונים. הדגש הוא על שיטות סטטיסטיות ואסטרטגיות במודלים שונים המתארים גורמים המשפיעים על קבלת החלטות של העובד על שינויים בארגון ועל תהליכים בשוק הפנימי.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
621.133 חובה 1982 addison - wesley william h. mobley employee turnover: causes, consequences + control
1644902   1988 plenum robert schoen modeling multigroup populations

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:58:05