מקצוע מידע על מקצוע : פיתוח קריירות בארגונים - 098652

098652 - פיתוח קריירות בארגונים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

משמעות הקריירה הארגונית משני היבטים:
1. רמת הפרט-חוזה פסיכולוגי, מניעים לבחירת קריירה, קריירה במחזור החיים, מחויבות ושינוי קריירה.
2. רמת הארגון-תפקיד הארגון בניהול קריירה, הכנת תשתיות לניהול קריירה בארגון, שלבים בניהול קריירה בעולם משתנה, התמודדות עם מעברים בקריירה.


נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 07:31:21