מקצוע מידע על מקצוע : כח העבודה: הבטים חברתיים ודמוגרפיים - 098622

098622 - כח העבודה: הבטים חברתיים ודמוגרפיים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  098760 התנהגות אירגונית       מקצועות קדם


ניתוח רב-היבטי של כוח עבודה. אינטראקציה של שינויים חברתיים, כלכליים ואקולוגיים. שיטות סוציו-דמוגרפיות לניתוח ויישום שעורי השתתפות. מיון ותחלופה. השפעת מוסר העבודה. דפוסי פריון ומוביליות חברתית - גיאוגרפית על גודל והרכב של כוח העבודה בישראל.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:36:24