מקצוע מידע על מקצוע : הגירה וניידות עובדים - 098619

098619 - הגירה וניידות עובדים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

קורס זה נועד לבחון גורמים רב-היבטיים המשפיעים על ניידות עובדים ותחלופה. עם דגש מיוחד על ישראל. המטרה היא למזג כמה היבטים מבהירים בעיקר אקולוגיים, כלכליים, דמוגרפיים-חברתיים ופסיכולוגיים-חברתיים כדי הבנת תופעות אלה. יודגשו ההיבטים המהותיים והתאורטיים של ניידות ותחלופה. ינותחו טכניקות לאמידת דיפרנציאלים של הגירה וייבדקו ההשלכות לגבי אוכלוסית המוצא והיעד.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:19:21