מקצוע מידע על מקצוע : נושאים בארגונים מורכבים - 098618

098618 - נושאים בארגונים מורכבים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  098617 ארגונים מורכבים 1       מקצועות קדם


בקורס יוצעו נושאים נבחרים במתכונת סמינריונית. בין הנושאים יידונו: עצמה, חדשנות, ריבוד, נשים בארגונים, קבוצות קטנות, ארגונים ולונטריים, תקשורת, למידה ארגונית ונושאים נוספים.


נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 08:11:56