מקצוע מידע על מקצוע : ארגונים מורכבים 1 - 098617

098617 - ארגונים מורכבים 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  095678 פרק. נבחר. בגישה הסוציולו. לניהול       מקצועות קדם
  096600 התנהגות ארגונית     או
  098760 התנהגות אירגונית     או


סקירה בקורתית על התיאוריות הארגוניות - תאורית הנהול הקלאסית, יחסי אנוש, התיאוריה הביורוקרטית, תאוריה מערכתית, אקולוגית. מטרות אירגוניות, אפיוני הסביבה והשפעותיה, תכונות מבניות, עצמה, קבלת החלטות, יעילות אירגונית, מחזור החיים הארגוני, תרבות אירגונית, חדשנות.


נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 07:58:14