מקצוע מידע על מקצוע : ניהול עובדי-ידע - 098616

098616 - ניהול עובדי-ידע
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

היחודיות של עובדי-ידע ואופי מערכות היחסים שלהם עם לקוחותיהם. מסגרות אירגוניות ועקרונות ניהול הדרושים להגברת הפריון של עובדי-ידע. עקרונות רכישת ידע מתמשכת, שיפור ביצועים אינדיבידואלי ועיצוב/תכנון עבודת צוות יעילה. מסלולי קריירה, פגיעות בקריירה ומקומן של אגודות מקצועיות. עתיד עבודת הידע בשוק הבינלאומי.


נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 07:45:13