מקצוע מידע על מקצוע : משפט העבודה - 098615

098615 - משפט העבודה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הממשלה במערכת יחסי עבודה. ניתוח של גישות שונות של מדיניות ממשלות לחוקי עבודה (ארה"ב, אנגליה, צרפת, מרכז אירופה, מזרח אירופה, ארצות מתפתחות). מדיניות של ממשלת ישראל. חוקי העבודה הישראליים. השביתה וההשבתה בחוק וביחסי העבודה בישראל. סכסוך העבודה והחוק בישראל. השפעתם של החוקים השונים על המדינה, המשק, המפעל והפרט גם ע"י ארועים שונים.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:24:17