מקצוע מידע על מקצוע : ניהול עובדים - עקרונות, נוהלים, ביצוע - 098614

098614 - ניהול עובדים - עקרונות, נוהלים, ביצוע
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094616 נהול משאבי אנוש ויחסי עבודה       מקצועות קדם


שילוב עבודת מטה וקו בנושאי ניהול כח-אדם, תחזית ותכנון כח אדם, גיוס ובחירת עובדים, הצבה והחדרה, קידום והעברה, תחלופה. פיתוח כח-אדם ניהולי, הממונה הישיר ותפקידו בניהול עובדים. תקשורת. ניתוח עיסוקים, הערכת עיסוקים, טיפול בתלונות, הדרכת עובדים ומנהלים.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:16:31