מקצוע מידע על מקצוע : הגורם האנושי במערכות טכנולוגיות - 098610

098610 - הגורם האנושי במערכות טכנולוגיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  098148 הגורם האנושי במערכות הנדסיות       מקצועות מכילים


היבטים עיקריים של ביצועי אנוש וניהול כח אדם הקשוריםלתפקידו של מפעיל אנושי במערכות הנדסיות. הקורס ידון בנושאים מרכזייםהמנחים אנשי הנדסת אנוש בבואם לתכנן מערכות ומוצרים ובמיוחד את יכולת האדם לתפוס מידע ולעבדו. ייסקרו גישות להבנת תהליכים פסיכולוגיים והשלכותיהם על תיכון מערכות הנדסיות. כמו כן, ידון הקורס במבנים ארגוניים והתאמתם למערכות הנדסיות שונות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997   .hekabder, m handbook of human computer interaction north-holland
1994 prentice-hall .mazur,j.e learning and behavior
1993 academic press .nielsen,j usability engineering
1992 harper-collons .wickness.c.d engineering psychology and human performance

נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 09:31:17