מקצוע מידע על מקצוע : אקונומטריקה למתקדמים - 098581

098581 - אקונומטריקה למתקדמים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  096586 אקונומטריקה       מקצועות קדם
 
  096589 אקונומטריקה למתקדמים       מקצועות זהים


הקורס עוסק במדול אקונומטרי, אמידה והסקה סטטיסטית. המתודולוגיה המכוסה מתאימה לנתונים טיפוסיים מתחומי המיקרו, מקרו והמימון. מרכז הכבד של הקורס הוא באמידה בשיטות gmm ו- mle ותאוריה אסימפטוטית. הקורס יקנה לסטודנט נסיון ביישומים אמפיריים של התאוריה לנתונים כלכליים אמיתיים.


נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 08:59:08