מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בתורת המימון - 098573

098573 - נושאים מתקדמים בתורת המימון
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  096530 תאוריה מיקרו כלכלית 2       מקצועות קדם
  098564 תאורית מימון     או


הקורס יעסוק בתפקידם של מכשירים פיננסיים בהקצאת מקורות וסיכונים ובקביעת מחיריהם של נכסים אלה. נושאי הקורס יבחרו ע"י המורה האחראי.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1988 north holland chitu huang litzenberger foundations for financial economics
1988 academic press d. duffie security markets, stochastic models

נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 07:32:32