מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בכלכלה 2 - 098572

098572 - נושאים נבחרים בכלכלה 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094313 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים   (   מקצועות קדם
  094504 מיקרו כלכלה 2 ו -    
) 094514 מאקרו כלכלה דינמית ו -    


הקורס יעסוק בבעיות שונות בהם מתמקד המחקר הכלכלי כיום, ויציג בפני הסטודנטים את התרומות החדשות בשטחים אלו. הקורס יעסוק מידי פעם בנושאים שונים לפי קביעת המורה האחראי.


נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 07:25:21