מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בכלכלה 1 - 098571

098571 - נושאים נבחרים בכלכלה 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094314 מודלים סטוכסטיים בחקר בצועים   (   מקצועות קדם
  094504 מיקרו כלכלה 2 ו -    
) 094514 מאקרו כלכלה דינמית ו -    


הקורס יעסוק בבעיות שונות בהם מתמקד המחקר הכלכלי כיום, ויציג בפני הסטודנטים את התרומות החדשות בשטחים אלו, הקורס יעסוק מידי פעם בנושאים שונים לפי קביעת המורה האחראי.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:47:36