מקצוע מידע על מקצוע : סמינר מתקדם בכלכלה 1 - 098568

098568 - סמינר מתקדם בכלכלה 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5 6       שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  096530 תאוריה מיקרו כלכלית 2   (   מקצועות קדם
  096590 תאוריה מאקרו כלכלית ו -    
  098501 תאוריה מיקרו כלכלית 1 ו -    
) 098511 תאוריה מקרו כלכלית ו -    


הקורס מיועד למשתלמים במסלול המסטר בכלכלה ללא תיזה. במסגרת הקורס יכתוב כל משתתף עבודה, סמינריון או פרויקט מתקדם. נושא העבודה יאושר על ידי מורה המקצוע בתחילת הסמסטר. העבודה תהיה בעלת אופי עיוני או אמפירי והסטודנט יציג אותה לפני משתתפי הקורס להערותיהם.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:33:43