מקצוע מידע על מקצוע : תאורית מימון - 098564

098564 - תאורית מימון
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

גישת תיאורית המצבים להערכת ניירות ערך. גישת תוחלת שונות להערכת ניירות ערך, שווי משקל המבוסס על גישת ארביטראג'. מודלים להערכת אופציות. גישת האתות להסבר חלוקת דיוידנדה והחלטות פיננסיות אחרות. תאוריה ובדיקות אמפיריות ליעילות שוק ניירות הערך.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:05:29