מקצוע מידע על מקצוע : הכלכלה של שוק ההון - 098563

098563 - הכלכלה של שוק ההון
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094564 מבוא לניהול פיננסי       מקצועות קדם


דירוג של מעמדי סיכון. החלטות השקעה להימורים של הפרט ושל הפירמה. קביעת מחירים לנירות-ערך בשווקים יעילים. מבחנים אמפיריים של יעילות הבורסות. חיזויים סטטיסטיים של מחירים ותשואות. השווקים של התחייבויות דחויות (סחורות, ני"ע וכו'). התנהגות שערי הרבית. מעורבות המימשל.


נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 09:04:01