מקצוע מידע על מקצוע : כלכלת אינפורמציה - 098555

098555 - כלכלת אינפורמציה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

ההשפעה של מבני אינפורמציה שונים על אופי והקף הפעולות הכללית ועל קיום שווקים ויעילותם. מבני האינפורמציה שידונו: אינפורמציה חלקית סימטרית ואינפורמציה חלקית לא סימטרית. מודלים איסטרטגיים ולא איסטרטגיים של שווי משקל בתנאי אינפורמציה חלקית וישומים בתחומי הבטוח, שווקים פיננסיים ותחרות לא משוכללת.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:04:22