מקצוע מידע על מקצוע : תורת המכרזים - 098517

098517 - תורת המכרזים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  098501 תאוריה מיקרו כלכלית 1       מקצועות קדם


שיטות מסחר שונות באמצעות מכרזים כגון: הצעת המחיר הגבוהה ביותר, הצעת המחיר השניה בערכה, שיטת המסחר האנגלית, שיטת המסחר ההולנדית.יישום השיטות לתחומים כגון הקצאת תדרי רדיו וזכיונות לקידוחי נפט. ניתוח שווי המשקל המתאימים בהנחות חליפיות על מידת שנאת הסיכון של המשתתפים, המידע שבידיהם והתפלגות ערך הזכיה במכרז בין המתחרים.
ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
  מאמרים שונים לפי קביעת המורה  

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 17:51:21