מקצוע מידע על מקצוע : תאוריה מקרו כלכלית - 098511

098511 - תאוריה מקרו כלכלית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  094514 מאקרו כלכלה דינמית       מקצועות קדם
 
  096590 תאוריה מאקרו כלכלית       מקצועות זהים


בניית מודלים מצרפיים למטרות חיזוי וניתוח מדיניות כלכלית. השוואה של מודלים מאקרו-כלכליים. מודלים מצרפיים בהנחות שונות לגבי היצע התוצר ושוק העבודה. השפעות של סחר חוץ על המשתנים הכלכליים. בעיות של אינפלציה ומחזוריות כלכלית. תהליכי הצבר הון וצמיחה כלכלית.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:18:07