מקצוע מידע על מקצוע : תורת המשחקים - 098506

098506 - תורת המשחקים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  096575 משחקים לא-שיתופיים       מקצועות קדם
 
  096571 תורת המשחקים       מקצועות זהים


מבוא כללי: תורת המשחקים ויישומיה בכלכלה. משחקים לא שיתופיים עם שניים או יותר שחקנים. דרכים שונות לתאור משחקים . משחקים סכום אפס . משפט המינימקס. קיום שווי משקל. מושגי פתרון שונים למשחקים לא שיתופיים ושיתופיים- שווי משקל נאש, ערך שפלי, וישומיהם בכלכלה.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:37:58