מקצוע מידע על מקצוע : תאוריה מיקרו כלכלית 1 - 098501

098501 - תאוריה מיקרו כלכלית 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094591 מבוא לכלכלה       מקצועות קדם
  094594 עקרונות הכלכלה למהנדסים     או
 
  096520 תאוריה מיקרו כלכלית 1       מקצועות זהים


תורת הפירמה: פונקציות ייצור, תהליכים לינאריים, תפוקה שולית, פונקציות הוצאות, נתוחי זמן קצר וארוך, סטטיקה השוואתית והשאת רווחים. הדואליות שבין מזעור הוצאות והשאת תפוקה. בקוש נגזר לגורמי ייצור. תורת הצרכן: גישה אקסיומטית לתורת הצרכן, פונקצית בקוש ופונקצית תועלת עקיפה, משואת סלוקצקי, העדפה נגלית, הכנסה כגורם אנגדוגני, צריכת תכונות במקום מוצרים, עודף הצרכן.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:32:50