מקצוע מידע על מקצוע : סטטיסטי הסדר - 098444

098444 - סטטיסטי הסדר
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094412 הסתברות מ   (   מקצועות קדם
) 094423 מבוא לסטטיסטיקה ו -    


יסודות התיאוריה של סטטיסטי הסדר. התפלגויות, תוחלות ומומנטים. שימושי סטטיסטי הסדר לאמידה ובדיקת השערות סטטיסטיות. התיאוריה האסימפטוטית של אחוזונים וערכים קיצוניים. שיטות לא פרמטריות, שימושי התיאוריה של סטטיסטי הסדר.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:46:47