מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בהסקה סטטיסטית - 098436

098436 - נושאים נבחרים בהסקה סטטיסטית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  098414 תיאוריה סטטיסטית       מקצועות קדם


הנושאים ייבחרו בהתאם לעניינו של המרצה והתלמידים ויכללו חידושים מהספרות הסטטיסטית המעודכנת.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:43:07