מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בהסתברות ותהליכים סטוכסטיים - 098435

098435 - סמינר בהסתברות ותהליכים סטוכסטיים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  3       שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

דיון בנושאים מיוחדים בתורת ההסתברות ובתהליכים סטוכסטיים. סמסטר א' תשע"ט: גרפיים מקריים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:35:12