מקצוע מידע על מקצוע : סטטיסטיקה יישומית - 098417

098417 - סטטיסטיקה יישומית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  096410 אבטחת איכות סטטיסטית       מקצועות קדם


שיטות סטטיסטיות מודרניות (,jackknifing, bootstrapping cross-validation, הסקה עמידה ואמידה אי-פרמטרית ) וקלאסיות ויישומיהן לסיווג ורגרסיה, ניתוח הקבצה, הורדת מימד. יהיה שימוש בתוכנות סטטיסטיות מודרניות כגון plus - s.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2297112 1992 wadsworth j.m. chamber and t.j.hastie ( eds. ) statistical models in s

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:54:43