מקצוע מידע על מקצוע : תיאוריה סטטיסטית - 098414

098414 - תיאוריה סטטיסטית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094423 מבוא לסטטיסטיקה   (   מקצועות קדם
  094480 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה ו -    
) 108324 יסודות האנליזה המודרנית להנדסת חשמל ו -    


משפחות פרמטריות ואי-פרמטריות של התפלגויות. פונקצית הנראות והכללותיה. מספיקות. אמידה: נראות מירבית, ריבועים פחותים, גישה בייסיאנית ולפי תורת ההחלטות. בדיקת השערות ויישומיה. תיאוריה אסימפטוטית.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:25:03