מקצוע מידע על מקצוע : סמינר משתלמים - 098410

098410 - סמינר משתלמים
נקודות
זיכוי
0.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  1       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  098409 סמינר משתלמים 1       מקצועות קדם


הסמינר יכלול הרצאות של סטודנטים לתארים מתקדמים שבהן יוצגו עבודות המחקר שלהם וכן מספר הרצאות של חברי סגל.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:41:17