מקצוע מידע על מקצוע : סמינר תזה - 098361

098361 - סמינר תזה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
0.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  1       שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  098311 אופטמיזציה 1   (   מקצועות קדם
) 098413 תהליכים סטוכסטיים ו -    
 
  098312 אופטמיזציה 2       מקצועות צמודים


בסמינר ירצו מורי הפקולטה בשטחי חקר ביצועים וניתוח מערכות, מערכות מידע, סטטיסטיקה וכלכלה, על נושאי מחקרם השוטף. המטרה להציג בפני התלמידים שטחי מחקר ונושאים ספציפיים בהם ניתן לבחור לצורך כתיבת תזת מוסמך או דוקטורט. לכל הרצאה נדרשים התלמידים להגיש דו"ח מסכם.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:03:27