מקצוע מידע על מקצוע : אופטמיזציה מתקדמת - 098333

098333 - אופטמיזציה מתקדמת
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  098312 אופטמיזציה 2       מקצועות קדם


בקורס ילמדו לסרוגין נושאים מתוך הרשימה הבאה: אופטימיזציה לבעיות לא חלקות, גישות חדשות בדואליות, אופטמיזציה ותורת הקירובים, שיטות נומריות חדשניות. בעיות קומפלמנטריות לא לינאריות וחישובי נקודות שבת, התפתחויות באופטימיזציה גלובלית. תכנות מתמטי סטוכסטי, תכנות רב קריטריוני. בעיות תכנות בקנה מידה גדול.


נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 09:13:00