מקצוע מידע על מקצוע : סמינר במערכות שרות סטוכסטיות - 098324

098324 - סמינר במערכות שרות סטוכסטיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

יסקרו מאמרים מהספרות השוטפת בנושאי מערכות שרות סטוכסטיות (תורים, מלאי, אגירה וכו').


נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 07:38:50