מקצוע מידע על מקצוע : ניתוח ותכנון מערכות 2 - 098314

098314 - ניתוח ותכנון מערכות 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  098331 תכנות לינארי וקומבינטורי       מקצועות קדם


מטרת הקורס היא יישום ידע תיאורטי שנרכש במקצועות הקדם לפתרון בעיות מעשיות בשטחים השונים בחקר ביצועים כגון: מערכות שרות מורכבות, בעיות חיפוש, בעיות חיזוי, חקר ביצועים בבעיות תחבורה וכו'. סטודנטים הלוקחים קורס זה ידרשו לבצע פרוייקט בנושאים שיוצעו ע"י מרצה הקורס ובהנחייתו.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:59:51