מקצוע מידע על מקצוע : ניתוח ותכנון מערכות 1 - 098313

098313 - ניתוח ותכנון מערכות 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  1     2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  098331 תכנות לינארי וקומבינטורי       מקצועות קדם


זהו קורס אינטגרטיבי שמטרתו היא יישום השיטות שנלמדו במקצועות הקדם לפתרון בעיות בשטחים השונים בחקר ביצועים כגון: בנית מערכי נתונים, בעיות מלאי, קבולת של מערכות ואיתור צוארי בקבוק, שיבוץ בלוח זמנים. חקר ביצועים בבעיות צבאיות וכו'. סטודנטים הלוקחים את הקורס ידרשו לבצע פרוייקט בנושאים שיוצעו ע"י המרצה ובהדרכתו.


נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 08:55:46