מקצוע מידע על מקצוע : אופטמיזציה 2 - 098312

098312 - אופטמיזציה 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  098311 אופטמיזציה 1       מקצועות קדם


מבוא כללי על אלגוריתמים, התכנסות, קצב התכנסות, מינימזציה חד-משתנית - שיטות המבוססות על לגרנז'אנים מוכללים, מבוא לבעיות בקנה מידה גדול. אופטימיזציה של רשתות: יסודות באופטימיזציה קומבינטורית.


נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 08:42:47