מקצוע מידע על מקצוע : חקר ביצועים ואופטימיזציה למהנדסי מערכות - 098310

098310 - חקר ביצועים ואופטימיזציה למהנדסי מערכות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הקורס יסקור באמצעות דוגמאות ואירועים את המתודולוגיות השונות של חקר ביצועים לניתוח ולמיטוב של מערכות כלכליות, הנדסיות, לוגיסטיות וכיו"ב. יושם דגש על בניית מודלים כמותיים מתימטיים כבסיס לפתרון בעיות מורכבות רב-מימדיות ומאולצות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1996 holden day .f. hillier , g.j. lieberman operations research
1985 wiley .h.p. williams model building in mathematical programming
1996 marcel-dekker m. avriel and b. golany mathematical programming for industrial engineers

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:15:01