מקצוע מידע על מקצוע : יסודות תיאורטיים של מערכות מידע - 098212

098212 - יסודות תיאורטיים של מערכות מידע
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094221 תכן ויישום מערכות מידע       מקצועות קדם
  094222 הנדסת מערכות מבוססת מודלים     או


הקורס יעסוק במודלים כמותיים ותיאורטיים של מערכות מידע, בפרט מודלים של כימות ערך המידע. נושאים עיקריים: תורת התקשורת, תורת התועלת, כלכלת מידע (מקבל החלטות יחיד, תורת הצוותים), שיטות כמותיות להערכת מערכות מידע, שיטות התנהגותיות להערכת מערכות מידע, דינמיקת מערכות, מודלים קונספטואליים של מערכות מידע.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:09:38