מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לעיבוד נתונים מינהלי למינהל עסקים - 098210

098210 - מבוא לעיבוד נתונים מינהלי למינהל עסקים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  098734 טכנולוגיות ואסטרטגיות מידע       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מטרת המקצוע להקנות לתלמיד מושגים בסיסיים ורקע מסודר להבנת שימושים אופייניים למערכת אלקטרונית לעיבוד נתונים. הכרה כללית: מבנה מערכת מחשב - חמרה, מערכות הפעלה לעיבוד באצוות, לעיבוד מרובב ולעיבוד בתקשורת. שגרות שרות. שפות תכנות, מערכות אינטראקטיביות. מסדי נתונים-מבני נתונים, שיטות. גישה, שיטות שליפה, שיקולי יעילות, בטיחות ורה-ארגון. מערכות יישומיות: מערכות שיווק-מלאי, ספקים, לקוחות, חשבונות, ניתוח מכירות. מערכות מנהליות - הנהלת חשבונות, תמחיר, תקציב, שכר. מערכת ייצור-עץ מוצר, מלאי, העמסת מכונות, תמחיר.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:42:43